Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

KONKURS RECYTATORSKI "MORSKIE OPOWIEŚCI"

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO ,,Morskie opowieści”
Nazwa konkursu: ,,Morskie opowieści”
Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 4 w Gdyni Nauczycielki: Katarzyna Kudelska, Kamila Wodka

Cele konkursu:
• popularyzowanie poezji dziecięcej,
• rozwijanie zdolności recytatorskich,
• zainteresowanie dzieci poezją,
• zachęcanie do występów na scenie,
• prezentacja umiejętności dzieci,
• wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 - 5 lat,
• każde przedszkole typuje po 1 dziecku z każdej grupy wiekowej,
• konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego związanej z morzem, regionem, miastem oraz pięknej nadmorskiej przyrody,
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do Przedszkola nr 4 w Gdyni (tel. 58 6216399) do dn. 22.02.2016r
Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się w Przedszkolu nr 4 w Gdyni dn. 11.03.2016r o godzinie 10:00. Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt.
Czas trwania prezentacji:
Czas prezentacji wybranego przez uczestnika utworu nie może przekroczyć 5 minut.
Kryteria oceny

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
• interpretacja tekstu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).
Werdykt Komisji jest ostateczny i nie odwołalny.
Konkurs trwał do: 2016-02-22, 23:59
Konkurs 2016-02-19, 13:31 | autor: Małgorzata Wasińczuk
Przedszkolowo.pl logo