Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

PISMO DO RODZICÓW

Szanowni Państwo,
Od momentu podjęcia przez rząd decyzji o otwarciu żłobków i przedszkoli z dniem 6 maja,
dla Samorządu Gdyni priorytetem było właściwe zdiagnozowanie potrzeby tego otwarcia
wśród rodziców oraz uzyskanie szczegółowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. Początkowe, ogólne rekomendacje, nie były bowiem
wystarczające, by podjąć decyzję, w której stawką jest bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin, a także
pracowników placówek.
Chęć skorzystania z usług żłobków i przedszkoli od 6 maja wyraziło w Gdyni zaledwie 15 %
rodziców. W późniejszych dniach pojawiły się również wytyczne MZ i GIS, które pozwoliły nam
niezwłocznie przystąpić do przygotowania bezpiecznych procedur otwarcia, by sprostać
oczekiwaniom tych rodziców, którzy z różnych względów nie mogą już dłużej zapewniać opieki
w warunkach domowych.
Wytężona praca i zaangażowanie przez nas ekspertów różnych dziedzin pozwoliły – w poczuciu
pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci – wypracować rozwiązania, które
zaczęliśmy już wdrażać. Umożliwia to uruchomienie działalności żłobków i przedszkoli
publicznych już od najbliższego poniedziałku, 18 maja.
Podejmując decyzję o skorzystaniu z oferty naszych placówek, należy mieć jednak na uwadze
zmiany, jakie nastąpią w ich funkcjonowaniu. Jedną z najważniejszych, narzuconą przez
Głównego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczenie liczebności grup – do 12-14 dzieci,
co oznacza, że będą one działały w znacznie ograniczonym zakresie. Dodatkowo obowiązywać
będą nowe procedury dotyczące sposobu przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki,
zasad dezynfekcji rąk i pomieszczeń, stosowania środków ochrony osobistej, zasad korzystania
z placów zabaw, zmianowości grup, obowiązkowego pomiaru temperatury czy sposobu
postępowania w przypadku podejrzenia choroby.
Decyzja o rozpoczęciu działalności żłobków i przedszkoli po wdrożeniu szeregu nowych
procedur i wyposażeniu w dodatkowy sprzęt ochronny jest efektem rozważnego podejścia
Samorządu Gdyni do systemu opieki nad dziećmi, ale ostateczna – o skorzystaniu z usług – leży
po Państwa stronie – Rodziców i Opiekunów najmłodszych gdynian. Z pewnością musi być
podjęta z uwzględnieniem pewnego ryzyka. Z wielką troską i odpowiedzialnością
wypracowywano nowe zasady, ale obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce niestety nie
może pozwolić nam zagwarantować, że w placówkach nie wystąpią zachorowania na Covid-19.
Nawet najbardziej restrykcyjne zasady w żadnym stopniu nie pozwolą ograniczać, czy też
rejestrować aktywności dzieci i ich rodzin w czasie wykraczającym poza obecność w żłobku
i przedszkolu, a to właśnie aktywność poza placówką, liczba spotykanych osób, czy odwiedzane
miejsca mogą powodować zachorowania wśród innych członków grupy żłobkowej
lub przedszkolnej.
Pragniemy także zwrócić uwagę na konieczność przygotowania dzieci do powrotu do żłobków
i przedszkoli, które będą działać w zupełnie nowych warunkach. Wytyczne GIS
oraz wypracowane dla dobra i bezpieczeństwa dzieci procedury mogą powodować dodatkowy
stres i konieczność adaptacji do nowych warunków. Czynnikiem stresującym może być na
przykład trafienie do grupy z nowymi dziećmi czy przydzielenie innego opiekuna, który
w ubraniu ochronnym może po prostu wzbudzać niepokój. Przygotowując zatem siebie
i dziecko do powrotu, warto z nim porozmawiać, na przykład korzystając z materiałów
opracowanych przez UNICEF:
• https://zz4.pl/wpcontent/uploads/2020/04/Choroba_wywolana_koronawirusem_UNICEF-2.pdf
• https://zz4.pl/wp-content/uploads/2020/04/Jak_rozmawiac_z_dzieckiem_UNICEF1.pdf

Przypominamy również, że rodzicom dzieci do lat 8, którzy zdecydują się na pozostanie z nimi
w domu, do 24 maja nadal będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, a osoby które zdecydują
się nie korzystać z usług żłobków, do 30 czerwca będą zwolnione z opłaty.
Chęć zgłoszenia dziecka do żłobka lub przedszkola należy wyrazić do dnia 13 maja 2020 r. za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowe procedury postępowania znajdą Państwo
na stronach internetowych poszczególnych jednostek. Samo zgłoszenie nie daje jednak
gwarancji możliwości skorzystania z usług żłobka lub przedszkola od 18 maja. Zgodnie
z wytycznymi krajowymi, w pierwszej kolejności z usług korzystać będą mogli m.in. pracownicy
służb mundurowych, systemu ochrony zdrowia, pracownicy handlu i przedsiębiorstw
produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, a dostępność dla innych osób będzie uzależniona od liczby wolnych
miejsc uruchomionych zgodnie z nowymi wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora
Sanitarnego.
Pragniemy Państwa – z pełną odpowiedzialnością – zapewnić, że dołożyliśmy wszelkich starań,
aby chronić zdrowie Państwa dzieci i rodzin oraz pracowników żłobków i przedszkoli. Zdajemy
sobie sprawę, że wprowadzone obostrzenia mogą sprawiać wiele trudności. Mamy nadzieję,
że wspólnie uda nam się stawić im czoła.
Życzymy dużo zdrowia!
Bartosz Bartoszewicz
Wiceprezydent Miasta Gdyni
Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych
Dyrektorzy Żłobków Publicznych
Pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdynia
Pracownicy Gdyńskiego Centrum Zdrowia
Pliki do pobrania:
Komunikat 2020-05-12, 10:24 | autor: Małgorzata Wasińczuk
Przedszkolowo.pl logo