Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

KONKURS RECYTATORSKI

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA, A RUCH TO ŚWIETNA ZABAWA”

Cele konkursu:
- popularyzowanie poezji dziecięcej;
- rozwijanie zdolności recytatorskich;
- zachęcenie do występów na scenie;
- prezentacja umiejętności dzieci;
- wpieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

Zasady uczestnictwa:
- Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat
- Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu
Drodzy rodzice dzieci, które chcą wziąć udział w konkursie prosimy zgłaszać do nauczycielek grup do 11.03.2019r.
Liczymy na wybranie przez państwa śmiesznych i pouczających wierszyków.

Przebieg konkursu:
Konkurs recytatorski odbędzie się dnia 22.03.2019r. o godzinie 9.30.
Uczestnicy konkursu występować będą przed publicznością składającą się z dzieci.
Rodzice zostaną poinformowani o wynikach konkursu w godzinach popołudniowych i będą mogli obejrzeć zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.
Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt.
Komunikat 2019-02-25, 06:38 | autor: Małgorzata Wasińczuk
Przedszkolowo.pl logo