Aktualności gr.III

DRODZY RODZICE!

ZAMIERZENIA (Dziecko:)

• Poznaje różnice między miastem a wsią
• Doskonali umiejętności parateatralne
• Rozpoznaje i nazywa rośliny rosnące na polu
• Poszerza wiedzę dotyczącą kukurydzy i jej wykorzystania
• Rozpoznaje zawody związane z produkcją chleba
• Poznaje proces powstawania chleba
• Zna różnice między młynem elektrycznym a wodnym
• Wie na czym polega uczucie docenienia
• Poznaje pojęcie "farma"
• Rozpoznaje maszyny i narzędzia rolnicze
• Poszerza wiedzę na temat produktów ekologicznych
• Poznaje symbol żywności ekologicznej i potrafi go wskazać
• Dzieli przedmioty na naturalne i wytworzone przez człowieka
• Wie jakie są właściwe i niewłaściwe zachowania wobec środowiska
• Rozpoznaje głoskę Z,z wśród innych słyszanych głosek
• Kształtuje właściwe nawyki dotyczące ochrony środowiska naturalnego
• Poznaje pojęcie recyklingu
• Rozwija wrażliwość przyrodniczą
• Wie jak segregować odpady
• Wie na czym polega uczucie oburzenia
• Poszerza wiedzę na temat elektryczności
• Rozwija wiedzę na temat zanieczyszczania powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia
• Poznaje tradycje ozdabiania jaj
• Zna symbolikę jaja
• Utrwala nazwy i symbolikę elementów święconki
• Podaje nazwy potraw widocznych na wielkanocnych stołach
• Poznaje polskie i zagraniczne zwyczaje wielkanocne
• Rozbudza zainteresowania czytelnicze
• Poznaje zawody związane z tworzeniem książek
• Poznaje rodzaje książek
• Zna elementy budowy książki
• Rozpoznaje głoskę F,f wśród innych słyszanych głosekW związku z akcją strajkową w oświacie spektakl 08.04.19 jest odwołany.
O nowym terminie przedstawienia poinformujemy państwa w najbliższym czasie.

10.04 wychodzimy do Muzeum Miasta Gdyni na warsztaty muzealne pt. "Dawno dawno temu w Gdyni (koszt 7zł)


Przedszkolowo.pl logo