Aktualności gr.III

Drodzy Rodzice,
w marcu będziemy zajmować się poniższymi
zagadnieniami:

* poznamy literę Z, U, C, Ł wielką i małą drukowaną (5 latki),
pisaną (6 latki)
* poznamy zapis cyfrowy liczby 9, 10; utrwalimy stosowanie
liczebników porządkowych oraz klasyfikowanie przedmiotów
na podstawie 2 cech, będziemy ćwiczyć dodawanie i
odejmowanie w zakresie 10, stosować znaki +,-.= oraz <, >, =
* będziemy poszukiwać muzyki w otaczającym nas świecie;
grać na instrumentach, śpiewać, tańczyć, naśladować naszych
ulubionych wykonawców, ilustrować ruchem wiersze i
rymowanki
* pobawimy się w teatr; wykonamy kukiełki i pacynki, afisze
teatralne i wcielimy się w rolę aktorów aby zagrać krótkie
improwizacje dla reszty grupy
* powitamy wiosnę; będziemy obserwować jej oznaki w
faunie i florze, utrwalać nazwy miesięcy, sadzić cebulki
tulipanów, poznawać gatunki ptaków, które przylatują z
zimowisk
* poznawać symbole i zwyczaje wielkanocne; wykonamy
palmę wielkanocną i pisanki
* mnóstwo czasu spędzimy na zabawach ruchowych i jak
tylko pogoda na to pozwoli, na świeżym powietrzu

Joanna Woźnicka i Dorota Rzóska
Przedszkolowo.pl logo