Aktualności gr.III

ZAMIERZENIA GRUDZIEŃ

• poznanie pojęcia "marzenie" , określanie własnych marzeń
• poszerzenie wiedzy na temat historii Świętego Mikołaja
• doskonalenie znajomości zasad kulturalnego zachowania w różnych okolicznościach
• wzbogacanie odczuć artystycznych
• wprowadzenie litery K,k
• położenie nacisku na stosowanie zwrotów grzecznościowych
• wprowadzenie liczby 6
• poszerzanie wiedzy na temat poszczególnych zawodów i atrybutów z nimi związanych
• poszerzanie wiedzy odnośnie starodawnych zawodów oraz zawodów przyszłości
• doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli
• wprowadzenie litery R,r
• poszerzanie wiedzy dotyczącej architektury i budownictwa oraz bezpieczeństwa
podczas prac budowlanych
• kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania potraw różnymi zmysłami
• zdobywanie wiedzy na temat sztuki nakrywania do stołu
• poznanie pojęcia "ekscytacja
• wprowadzenie litery L,l
• poszerzanie wiedzy na temat obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce
• zaznajomienie z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi
• poznanie i wspólne śpiewanie kolęd
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie
• poznanie zwyczajów panujących na innych kontynentachDrodzy Rodzice!

13.12.2018 (Czwartek) godzina 16.00
Zapraszamy na wykonywanie wspólnie z dziećmi kartek świątecznych.
Przedszkolowo.pl logo