Aktualności gr. II

W miesiącu grudniu motylki będą:

- recytować wiersze z pamięci;
- śpiewać piosenki zimowo – świąteczne i kolędy;
- słuchać utworów literackich i odpowiadać na pytania dotyczące ich treści;
- układać zdania na określony temat;
- dokonywać analizy i syntezy prostych wyrazów;
- wskazywać i nazywać części swojego ciała i drugiej osoby;
- obserwować najbliższe otoczenie i wypowiadać się na temat swoich obserwacji;
- rozpoznawać i nazywać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy;
- różnicować kierunki w przestrzeni i na kartce :na, nad, pod, obok, wysoko, nisko;
- nazywać podstawowe figury geometryczne;
- wymieniać podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma przedmiotami;
- dokonywać klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy;
- przeliczać w dostępnym dla siebie zakresie;
- konstruować różnorodne budowle przestrzenne z klocków według własnego pomysłu;
- rysować i malować na dowolny temat;
- tworzyć prace plastyczne i techniczne na dany temat;
- składać obrazki z części i przyklejać je prawidłowo na kartkę;
- uczestniczyć w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
- poznawać zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe;
- uczestniczyć w zabawach tanecznych;


Przedszkolowo.pl logo