Aktualności gr. II

Zamierzenia na miesiąc luty:
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
• Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej.
• Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.
• Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
• Rozwijanie spostrzegawczości.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.
• Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń.
• Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
• Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanych cech.
• Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób.
• Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
• Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.
• Rozbudzanie ciekawości badawczej.
• Kształtowanie umiejętności manualnych.
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
• Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi.
• Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest mniej, więcej i tyle samo.
• Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
• Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu.
• Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
• Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
• Doskonalenie pamięci słuchowej.
• Doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów.
• Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu „nie umiem”.

4.02.2019 wychodzimy do PPNT na przedstawienie teatralne koszt - 21zł

11.03.2019 mamy zaplanowane wyjście na koncert "Dźwiękomania psotne blaszaki w zgranym kwintecie", który odbędzie się w Konsulacie Kultury koszt - 15zł
Prosimy o wpłacanie pieniążków na koncert do 28.02


Przedszkolowo.pl logo