Aktualności gr. II

Zamierzenia kwiecień:
- rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody;
- rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów;
- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
- rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych;
- kształtowanie umiejętności współpracy;
- rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi;
- rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i schemacie własnego ciała;
- wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi;
- poznanie sposobów wykorzystania prądu;
- rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem;
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki;
- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem;
- rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania;
- zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie książek;
- rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów wg cech;
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat;
- doskonalenie umiejętności manualnych;
- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi;
- rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek;
- kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
- utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych;
- rozwijanie umiejętności składania życzeń;
W związku z akcją strajkową w oświacie spektakl 08.04.19 jest odwołany.
O nowym terminie przedstawienia poinformujemy państwa w najbliższym czasie.

DNIA 24.04.2019r WYCHODZIMY DO MUZEUM MIASTA GDYNI NA ZAJĘCIA PT: „DAWNO, DAWNO TEMU W GDYNI”.
WYJŚCIE Z PRZEDSZKOLA OK. GODZINY 9.20. PROSIMY PRZYPROWADZIĆ DZIECI DO GODZINY 9.00.
KOSZT 7 ZŁ – PROSIMY WPŁACAĆ U NAUCZYCIELEK W GRUPIE.Przedszkolowo.pl logo