Aktualności gr. I


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad dla grupy I „Biedronki”.

• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
• Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.
• Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
• Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.
• Poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
• Dbanie o higienę osobistą.
• Zapoznanie z pracą stomatologa.
• Zachęcanie do spożywania zdrowej żywności.
• Poznanie podstawowych urządzeń elektrycznych oraz zasad bezpieczeństwa korzystania z nich.
• Rozwijanie aktywności twórczej oraz budzenie zainteresowań technicznych dzieci poprzez wykonywanie pracy plastyczno-technicznej.
• Kształtowanie aktywnej postawy prozdrowotnej poprzez czynny udział w zabawach ruchowych, spacerach oraz ubierania się adekwatnie do pogody.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
• Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, nazywanie zjawisk atmosferycznych.
• Zdobywanie doświadczeń w eksperymentowaniu.
• Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
• Manipulowanie figurami geometrycznymi bez konieczności nazywania ich.
• Rozwijanie umiejętności liczenia do trzech.
• Rozwijanie poczucia rytmu, poznawanie nazw i brzmienia wybranych instrumentów perkusyjnych.
• Rozwijanie sprawności manualnych oraz inwencji twórczej.
• Dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała , mycie zębów po posiłkach , mycie rąk zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, zachowanie czystości w miejscu zabawy, pracy i nauki.

Przedszkolowo.pl logo