Aktualności gr. I

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
na miesiąc listopad
grupa I

Temat kompleksowy:

1. Listopadowe wspomnienia
2. Jesienna pogoda
3. Zwierzęta domowe
4. Zimno, coraz zimniej• Interesowanie się najbliższym środowiskiem.
• Rozumienie pojęć: dom, rodzina, rodzice, rodzeństwo ( siostra, brat ).
• Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych.
• Kształtowanie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie póżną jesienią. Określanie pogody i typowych zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr. Dostrzeganie zależności temperatury i długości dnia od pory roku.
• Zapoznanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt domowych.
• Rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt domowych ( pies, kot ).
• Zapoznanie z pracą weterynarza.
• Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie.
• Zachęcanie do opiekowania się nimi, szczególnie w okresie zimy.
• Zapoznanie z historią święta pluszowego misia.
• Wesołe zabawy z misiami, wykorzystanie maskotek w różnej działalności edukacyjnej.
• Uczulenie na aspekt wychowawczy w obchodzeniu się zabawkami w domu i w przedszkolu.
• Doskonalenie sprawności narządów mowy poprzez zabawy ortofoniczne i ćwiczenia artykulacyjne.
• Grupowanie elementów według wielkości.
• Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy.
• Rozwijanie sprawności manualnej.
• Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej.

Przedszkolowo.pl logo